2014

Στο σήμερα όμως αποφασίσαμε να φτιάξουμε έναν δικό μας χώρο. Την DiscoBall mini παιδική disco.